Sbor dobrovolných hasičů PRAHA 8
Sbor dobrovolných hasičů Praha 8
  Žhavé novinky :  Dnes je 09.04.2020 a svátek slaví  Dušan  *  Pomáhat nebolí. Pojďte mezi nás. Přihláška v sekci Jednotka  *  Nábor děti do Kolektivu mladých hasičů probíhá vždy se začátkem školního pololetí  *  Jsme tu pro Vás - viz Služby a Ohňostroje  *  Nábor mládeže a dospělých do našeho Sboru dobrovolných hasičů probíhá stále  *  Prosím sponzorujte nás - využijte náš transparentní účet  *  Jsme tu pro Vás - viz Služby a Ohňostroje  *  Hasič je člověk, který žije dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro ostatní  *  
112 ... Emergency   *   150 ... Hasiči   *   155 ... Záchranka   *   156 ... Městská policie   *   158 ... Policie

Služby pro obyvatelstvo


Vyberte službu :

Audit plnění zákonných povinností Požární Ochrany
Provedení nálezové prohlídky objektů, požárně bezpečnostního zařízení a dokumentace PO právnických a podnikajících fyzických osob podle legislativních a normativních požadavků.

Dohled - pálení
Dohled nad pálení, děláním ohníčků či hromadném opékání buřtu. Akce také musí být oznámena přes web paleni.izscr.cz

Dohled - požární dohled
Požární dozor nad akcemi. Dle výnosu Magistrátu musí být každá akce nad 250 návštěvníků v uzavřeném prostoru a 900 na volném prostranství dohledována požárním dohledem.

Dohled - zdravotní dozor
Zdravotní dozor nad akcemi. Dle výnosu Magistrátu musí být každá akce nad 250 návštěvníků v uzavřeném prostoru a 900 na volném prostranství dohledována zdravotním dohledem.

Kácení stromů
Kácení stromů

Odčerpávání vody a kalu
Odčerpávání vody a kalu

Pořez větví
Pořez větví

Prezentace hasičské techniky
Prezentace hasičské techniky

Provedení kontrol provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů
Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce: -nejméně 1x ročně

Provedení preventivní požární prohlídky
Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Lhůta je minimálně 1x ročně.

Školení zaměstnanců o PO
Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 2 roky.

Vypracování a aktualizace dokumentace Požární Ochrany
Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci PO.


  © 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena | Burbon & SDH Praha 8        Naše stránka využívá cookies – více o ochraně soukromí    Kontakt    Napište nám