Sbor dobrovolných hasičů PRAHA 8Dnes je 26.09.2022 a svátek slaví  Andrea  *  Pomáhat nebolí. Pojďte mezi nás. Přihláška v sekci Jednotka  *  Nábor děti do Kolektivu mladých hasičů probíhá vždy se začátkem školního pololetí  *  Jsme tu pro Vás - viz Služby a Ohňostroje  *  Nábor mládeže a dospělých do našeho Sboru dobrovolných hasičů probíhá stále  *  Prosím sponzorujte nás - využijte náš transparentní účet  *  Jsme tu pro Vás - viz Služby a Ohňostroje  *  Hasič je člověk, který žije dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro ostatní  *  

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8

Znak na rukáv - Sbor dobrovolných hasičů Praha 8


SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
       Praha 8

Sídlo : Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň,        182 00 Praha 8

Korespondenční adresa : Štětínská 369/5,        Bohnice, 181 00 Praha 8

30. června 2016

Hasiči Bohnice 12.4.1889

Transparentní bankovní účet :        2901137070/2010

IČ : 01808613

card_travel    Datová schránka :9ir3s3n


Aktuálně nás najdete na tomto místě (Psychiatrická nemocnice Bohnice, autodoprava)

Aktuálně nás najdete na tomto místě (Psychiatrická nemocnice Bohnice, autodoprava)

Kontakt

Starosta : starosta@sdhpraha8.cz

Velitel JSDH : velitel@sdhpraha8.cz

Vedoucí kolektivu mladých hasičů : mladyhasic@sdhpraha8.cz

Informace : info@sdhpraha8.cz


Evidence pálení

Evidence pálení


Vítejte na našich stránkách.
     Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.
      

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8

  • Jsme hasiči tělem i duší. Náš sbor spojuje všechny zájemce o dobrovolnickou hasičskou činnost v Praze 8.

  • Naším cílem je pomáhat při požárech, povodních, živelných pohromách, ekologických haváriích, dopravních nehodách. Všude tam, kde je potřeba technická pomoc.

  • Kromě vlastní hasičské technické pomoci spolupůsobíme i při prevenci požárů, urgentní první pomoci, dohledech a jako aktivní odborná technická skupina při mimořádných událostech.

  • Součástí našeho sboru je i Jednotka sboru dobrovolných hasičů a Kolektiv mladých hasičů.

  • K dnešnímu dni má náš sbor 99 členů, z toho Kolektiv mladých hasičů 46 členů.


NÁBOR DĚTÍ

        BUĎ MLADÝM HASIČEM                                
Kroužek mladých hasičů - KMH pracuje celoročně. Členové se učí plno užitečných a praktických věcí - jak se chovat při požáru, živelných katastrofách, poskytovat první pomoc, topografii, uzlování, použití hasičského vybavení a mnoho dalších věcí.

        NÁBOR DĚTÍ


Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nepovyšuj se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Sv. FlorianZ fotogalerie

2021 - Na cvičišti pot, na bojišti bod. - Už se blížíme k cíli  2022 - Hasičské soustředění - den druhý -   2022 - Železný hasič Satalice -   2022 - Hasičské soustředění - den šestý -   

2021 - Výjezd 4/2021 - spadlý strom -   2020 - Pokračující dezinfekce -   2022 - Hasičské soustředění - den třetí (zvaný kritický) -   2022 - Stavění májky v Dolních Chabrech -   

2022 - Hasičské soustředění - den první -   2020 - Dennis má bydlení! -   2022 - 🚨 Výjezd 13/2022 - požár porostu  - Tatra na výjezdu k zásahu  2020 - Slavnosti Libeňského zámku  -   

2017 - Hele von bliká... - Bliká 2  2019 - Kontrola příjezdové cesty pro Ježíška v nemocnicích -   2017 - Vánoce v nemocnici - Vánoce  2021 - CAS30/9000/540 - Typový štítek nádstavby  

Nejbližší akce

26. září 2022

Den IZS
(ZŠ B. Hrabala, Zenklova ul)

Ukázka techniky a prezentace


29. září 2022

Běh dobré vůle
(Strahov)

Požární a zdravotní


Aktuality

 18.09.2022 : Zažít město jinak a Taťkafest

Víkend plný zábavy s vašimi hasiči - akce Zažít město jinak v Čimičích a Taťkafest na Ládví. ...

2022 - Zažít město jinak a Taťkafest -   


Sponzoři

Městská část Praha 8

Veolia

Magistrát hl.m. PrahyPočasí

SDH Praha 8


Praha na Dlani

Praha na Dlani - Firmy, akce, inzerce a zpravodajství